Feedbackformulier


Kunt u, op een schaal van 1 tot 5, aangeven of u het eens bent met deze stellingen, waarbij 1 staat voor "helemaal niet mee eens" en 5 voor "helemaal mee eens"
De inhoud van deze cursus kan ik in mijn dagelijkse praktijk toepassen
De lengte van deze cursus was voldoende voor het materiaal
De oefeningen sloten goed aan bij de theorie
De handleiding was duidelijk en nuttig

Kunt u, op een schaal van 1 tot 5, aangeven hoe tevreden u bent over de volgende zaken, waarbij 1 staat voor "zeer ontevreden" en 5 voor "zeer tevreden"
De cursus als geheel
De cursusleider
De omgeving en faciliteiten
Het tempo van de cursus
De software in het algemeen

Wat vond u het meest indrukwekkende aspect van deze cursus
En wat het minste?
Zou u deze cursus aan anderen aanbevelen?
Waren er specifieke oefeningen die u erg goed vond? Of juist niet? Of waar u niet uit kwam?

Soms gebruiken we opmerkingen van onze gebruikers voor promotiedoeleinden, mogen wij u daar voor benaderen?

Reacties zijn gesloten.