Thematische kaart

Deze kaart is geproduceerd in opdracht van Gemeente Apeldoorn. In samenwerking met een aantal andere gemeenten in de regio onderzoeken zij welke van hun medewerkers niet in de gemeente wonen waarvoor ze werken. Doel hiervan is te onderzoeken of het mogelijk is elders werkplekken in te richten om zo het woon-werkverkeer te verminderen.

Thematische kaart Apeldoorn

De cirkeldiagrammen zijn door middel van MAPublisher aangemaakt uit de data die door de gemeente is verzameld. Door middel van een transparante vlakvulling wordt aangegeven om welke gemeenten het gaat. De ondergrond is met opzet vrij neutraal van kleur gehouden zodat het thema duidelijk naar voren springt, maar er toch een visueel aantrekkelijk beeld ontstaat.

Detail van thematische kaart

Reacties zijn gesloten.